Hittel és bizalommal – Beiktatták Veres Andrást, a Győri egyházmegye új megyés püspökét

Fotó: Lambert Attila

 

Az ünnepélyes beiktatásra a Kár­mel-hegyi Boldogasszony ünnepén került sor. A szentmisén jelen volt Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Pintér Gábor érsek, fehéroroszországi apostoli nuncius, Ternyák Csaba egri érsek, Seregély ­István nyugalmazott érsek, Beer Miklós váci megyés püspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Majnek Antal munkácsi megyés püspök, Kocsis ­Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Palánki ­Ferenc debrecen–nyíregyházi megyés püspök, Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Udvardy György pécsi megyés püspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát, Kiss-Rigó László zeged–csanádi megyés püspök, Ägidius Zsifkovics kismartoni megyés püspök, Snell György esztergom–budapesti segédpüspök, Cserháti ­Ferenc esztergom–budapesti segédpüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, valamint mások mellett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Salamon László alkotmánybíró, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Kara Ákos info­kom­mu­ni­ká­ció­ért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Hölvényi György európai parlamenti képviselő.
A hívek már reggel nyolc órától érkeztek a győri Káptalandombra. Azok, akik nem tudtak bejutni a székesegyházba, kivetítőn keresztül kapcsolódtak be a liturgiába.
Az ünnepi szentmise elején Alberto Bottari de Castello köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, a szentatya nevében jött el Győrbe, hogy köszönetet mondjon Pápai Lajosnak az egyházmegyéért huszonöt éven át végzett áldozatos munkájáért, és elhozza az új megyés püspök kinevezését. A nuncius ezt követően felolvasta Ferenc pápa kinevezési bullájának első sorát latinul, a teljes szöveget pedig Marics István város­plé­bá­nos, a Győri egyházmegye püspöki irodaigazgatója magyarul.
Az ünnepélyes okmány kihirdetését követően Alberto Bottari de Cas­tello, Magyarország apostoli nun­ciusa az Apostoli Szentszék megbízottjaként átadta a pásztorbotot Veres Andrásnak.
Ezután Pápai Lajos nyugalomba vonuló megyés püspök szólt az egybe­gyűltekhez. Felelevenítette, hogy II. János Pál pápa huszonöt évvel ezelőtt nevezte ki a Győri egyházmegye élére, és idén április 27-én az egyházmegye híveivel együtt adhatott hálát az elmúlt negyedszázadért. Megyés püspöki szolgálatát közvetlenül a rendszerváltozás után kezdte, amikor sok új lehetőség nyílt az egyház számára. Ezeket igyekeztek jól felhasználni – mondta el a leköszönő főpásztor, majd köszönetet mondott az együttműködésért, a támogatásért, a szeretetért, amit szolgálata során kapott.
„Amit elértünk, az mindnyájunk közös eredménye” – hangsúlyozta Pápai Lajos, majd ahogy áprilisban, püspöki jubileumán tette, ismét bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott. Pápai Lajos végül köszöntötte utódát, Veres Andrást.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Udvardy György pécsi megyés püspök, az MKPK alelnöke mondott köszönetet Pápai Lajosnak, és Isten áldását kérte életére. Az új győri püspöknek azt kívánta, őrizze meg szívében a készséges lelkületet, amely eddig is jellemezte egyházi szolgálatát. Híveivel és papjaival Krisztusban ismerjék fel a közös szolgálatot, hogy a püspök így az új feladatot örömmel tudja végezni a lelkek javára.
A Győri egyházmegye papsága és hívei nevében Németh László általános püspöki helynök fejezte ki háláját Pápai Lajos felé, és köszöntötte a Győri egyházmegye új főpásztorát. „Pápai Lajos az Úr Jézus ajkáról eltanult szóval vezetett és biztatott minket: Kövess, kövessetek engem!” – emlékeztetett Németh László, majd az egyházmegye közösségének bizalmáról biztosította Veres Andrást, kérve őt, jelmondatához híven vezessen ő is az Úr Jézus Krisztushoz.
Ezután a Győri egyházmegye papjai kézfogással köszöntötték új főpásztorukat, és megújították engedelmességi fogadalmukat.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka a Győri egyházmegye új püspöke, Veres Andás volt.
„A győri püspöki székbe való beiktatásom napján mindenekelőtt a gondviselő Istenhez száll imádságom” – kezdte szentbeszédét az új főpásztor, majd elmondta, néhány nap múlva ünnepelheti pappá szentelése 30. évfordulóját, és kiemelte: élete legszebb és legnagyobb ajándéka, hogy pap lehet.
Az isteni gondviselésbe vetett hittel és bizalommal kezdem el most szolgálatomat a Győri egyházmegyében – fogalmazott Veres András, és hozzátette, bátran lát a munkához, hiszen tudja, az isteni segítség mellett az emberek támogatására is számíthat.
A paptestvérekhez szólva az új főpásztor rámutatott: rendkívüli kegyelem, ugyanakkor felelősség is a Krisztus papságában való részesülés. Ez a felelősség az egyházban közös: a lelkipásztoroknak külön-külön, ugyanakkor együtt is a legfőbb pásztorhoz, Krisztushoz kell igazodniuk. A megyés püspök arra kap megbízatást, hogy ezt a közös felelősséget egybehangolja, koordinálja. Veres András hangsúlyozta, teljes bizalommal fordul mindenki felé, és mindenkire feltétel nélkül számít.
Az új győri püspök a szerzetesekhez és az elkötelezett világiakhoz szólva szintén azt a reményét fejezte ki, hogy eredményesen tudnak majd együtt dolgozni a lelkipásztori, a hivatali, az oktatással kapcsolatos és a karitászmunka szervezésében és végzésében.
Veres András kiemelte, az egyházmegye területén működő egyetemekre és a teológiai tanárokra is számít – a papképzésben ugyanúgy, mint az egyetemi hallgatók és oktatók pasztorációjában.
Számítok a hitoktatók, a katolikus iskolák tanárai és óvónői lelkes és áldozatos szolgálatára is. Az iskolai hitoktatás lehetőségével jól kell élnünk – folytatta az új püspök. – Érezzük megtiszteltetésnek a szülők bizalmát. Ezáltal részt vehetünk a jövő nemzedékének szellemi és lelki formálásában. Ez nemcsak az egyén, a vallásos családok vagy az egyház, hanem az egész magyar társadalom javát is szolgálja.
Ezt követően a család­pasz­to­rá­ció­ról szólt Veres András, annak fontosságára irányítva a figyelmet. Kiemelte: az egyház egész lelkipásztori munkájának fokozottan a család felé kell fordulnia, hiszen, ha ezt sikerül megvalósítani, akkor a hitoktatás és a fiatalokkal való törődés is megfelelő hangsúlyt kap. Így kerülhetünk egyre közelebb a Ferenc pápa által meghatározott célhoz: a plébánia legyen a családok családja.
Az egyház akkor tölti be jól földi hivatását, ha a társadalmi élet minden területén érződik a hívő emberek jelenléte és az evangéliumi értékrend érvényesülése. Ez közös célunk. Isten országát kell építenünk minden politikai és kulturális berendezkedésben – mutatott rá szent­beszédében a főpásztor, és hangsúlyozta: nem lehetünk restek, gyengék vagy megalkuvók a nem keresztény világ kihívásai előtt. A Krisztus-hívő minden jó szándékú ember­társával összefogva fáradhatatlanul törekszik arra, hogy minden ember közös javát szolgálja.
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén arra kérem mindnyájunk édesanyját, hogy esdje ki számunkra Istennél hitünk és az egyház melletti elköteleződésünk megerősödését – zárta prédikációját beiktatása ünnepén Veres András.
Végül Szent László és Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérve a hívek imádságába és a Szűzanya oltalmába ajánlotta szolgálatát az új győri püspök.
A szentmise végén a jelenlévők a főpásztorral együtt mondták el az irgalmasság szentévére íródott imádságot. Majd az asszisztencia átvonult a Könnyező Szűzanya oltárához, és Veres András püspök vezetésével a Szűzanya oltalmát kérte.
Veres András az 1001-ben alapított Győri egyházmegye 78. püspöke. Jelmondata: „Adduxit eum ad Jesum” – „Elvitte őt Jézushoz” (Jn 1,41).
Beiktatása alkalmából Veres András háromszáz hajléktalant vendégelt meg a likócsi Segítőházban. Üzenetét és üdvözletét Németh László püspöki helynök adta át a szegényeknek.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .