Hazai egyházunk egy éve ‒ az események tükrében

Január

9.Szentmise keretében iktatták be hivatalába Bíró László tábori püspököt a Szent István-bazilikában. A szentbeszédet Erdő Péter bíboros mondta.
10. Juliusz Janusz apostoli nuncius áldotta meg a szegedi székesegyház felújított főbejáratát. Az esemény előzménye, hogy 2007. december 27-én ismeretlenek felgyújtották a dóm épülete előtt felállított betlehemi jászlat. A keletkezett tűzben a kapu is súlyosan megrongálódott.
12. Székesfehérvár polgármestere, Turai István megállapodást írt alá Spányi Antal püspökkel mint fenntartóval, valamint a Lea Családok Átmeneti Otthonának vezetőjével. A Lea-otthon a gyermekvállalás időszakában krízisbe került fiatal nőknek és anyáknak nyújt segítséget, otthont és szakszerű képzést, hogy válságba került életüket rendezhessék. A Pákozd melletti Don-kanyari emlékkápolnánál a hősi halált halt katonákra emlékeztek a történelmi egyházak helyi vezetői.
17. Boldog Batthyány-Strattmann László halálának 78. évfordulója alkalmából a körmendi Szent Erzsébet-templomban mutattak be emlékmisét.
18. Megnyílt a Krisztus-hívők egységéért végzett imanyolcad a Szent István-bazilikában. A megnyitó egyben a Biblia évének ünnepélyes lezárása is volt.Nemzeti himnuszunk „születésnapjára” és költőjére, Kölcsey Ferencre emlékezve került sor Szatmárcsekén a magyar kultúra napjának megünneplésére, ökumenikus istentisztelet és ünnepélyes koszorúzás keretében, Ternyák Csaba egri érsek és Bölcskei Gusztáv református püspök jelenlétében.
21. Boldog Özséb ünnepén a pálos rend konfráterévé nevezték ki Mayer Mihály pécsi püspököt Márianosztrán.
22. Az ökumenikus imahéten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a lakosságot terhelő intézkedések, a megszorítások, az életszínvonal csökkenése és a pénzügyi válság következményei miatt. Egyúttal felajánlották, hogy mindezek enyhítésében készséggel együttműködnek bármilyen jó szándékú kezdeményezéssel.
23. Erdő Péter bíboros, a püspöki konferencia elnöke Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepének előestéjén szentmisét mutatott be a budapesti Egyetemi templomban, majd a Központi Papnevelő Intézet dísztermében átadta a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjakat.
26. Lelkipásztori napokat tartottak Egerben, mintegy kétszázhúsz résztvevővel. A találkozó témája A misztériumok egyháza volt. Arra keresték a választ, mit jelent „Isten elsőbbsége” a hivatás különböző területein, és mennyire fontos a misztériumban gyökerező szentháromságos élet a lelkipásztorkodásban. Összeült a magyar nemzeti Serra-tanács Budapesten. A Serra-lelkiség a hivatásokért való imádkozást, a papok és szerzetesek támogatását tekinti feladatának.
29. A Pannonhalmi Főapátság konvent-káptalanja újabb kilenc évre bizalmat szavazott Várszegi Asztrik püspök-főapátnak 1991-ben megkezdett főapáti szolgálatának folytatására.

Február

1. Kisgyermekes édesanyák búcsúja volt az ország egyetlen Gyertyaszentelő Boldogasszony-templomában Pécsett, a belvárosi templomban.
2. Mátraverebély-Szentkúton a megszentelt élet napján tartották a szerzetesek zarándoklatát, amelyet ez alkalommal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök vezetett.
7. Ternyák Csaba egri érsek pappá szentelte Hornyák Gábor diakónust a sárospataki bazilikában.
8. Kispapok és szerzetesnövendékek országos találkozóját rendezték meg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A rendezvény célja az volt, hogy a jövő egyházi szolgálattevői már növendékéveikben megismerjék egymást, és halljanak az egyes közösségek lelkiségéről. A találkozót 1990 és 2000 között évente kétszer tartották meg, 2007 óta pedig a megszentelt élet napjához kapcsolódóan rendezik meg.
11. A betegek világnapja alkalmából Erdő Péter bíboros szentmisét mutatott be a betegekért az Országos Onkológiai Intézet területén fekvő Irgalmas Jézus-kápolnában. Együtt ünnepelte Székesfehérváron püspökké szentelésének huszadik évfordulóját Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Mayer Mihály pécsi és Takács Nándor nyugalmazott székesfehérvári megyés püspök.
17. Celldömölkön a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola új épületrészét áldotta meg Veres András püspök.
21. „Az ember érdeke és a világ érdeke között nincs, nem lehet alapvető ellentét” – mondta a Magyar Katolikus Rádiónak adott interjújában Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke abból az alkalomból, hogy Esztergomban ülésezett a CCEE és az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) közös bizottsága. A Szent Egyed Közösség hálaadó szentmisével emlékezett meg alapításának negyvenegyedik évfordulójáról. A szertartást Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius vezette Budapesten, a Váci utcai Szent Mihály-templomban.
25. Dunapatajon a kommunizmus áldozatainak emléknapján szentmisét mutatott be Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.
28. Átadták a Parma fidei – A hit pajzsa díjat a budapesti Egyetemi templomban. Nyolc éve alapították a díjat, a kommunista diktatúra idején a hitet és magyarságot bátran védelmezők elismerésére. Idén Kuklay Antal vehette át a kitüntetést.

Március

14. Együtt 1000 góllal, 1000 éves egyházmegyénkért! – Ezzel a felhívással szólították meg a pécsi püspökség munkatársai az egyházmegye területén élő hittanosokat, buzdítván őket egy vidám, küzdelemmel teli napon való részvételre. Pécsett, a Collegium Seraphicum (volt ferences kolostor) falára a vértanúhalált halt Körösztös Imre Krizosztom ferences szerzetes születésének századik évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztek el.
18. Több egyházmegye papjait hívta találkozóra Lakitelekre Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, aki főpásztori kinevezése óta fontosnak tartja, hogy az 1993-as új egyházmegyei határok ne szakítsanak meg korábban kialakult jó kapcsolatokat a papok között.
21. Magyarságmentő papi szolgálatáért Magyar Örökség-díjjal tüntetették ki a kilencvennégy éves Regőczi István atyát, aki szegény, főleg árva gyerekeket gyűjtött maga köré, árvaházakat és templomokat építve velük.
27. A kalocsa-kecskeméti főegyházmegye missziós programjainak keretében megkezdődött a lajosmizsei missziós hét.
28. Boldog Apor Vilmos halálának évfordulójára emlékezve egész éjszakás virrasztás volt a győri bazilikában a vértanú püspök sírjánál.
29. Meg kell nyomni a vészcsengőt – Egyház és állam kapcsolata napjainkban címmel tartott előadást Szentpéterfán Veres András szombathelyi püspök.
30. Felelősségünk a teremtett világért címmel körlevelet adott ki a környezetvédelem és az éghajlatváltozás etikai kérdéseivel kapcsolatosan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A dokumentumot tudományos ülés keretében ismertették a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A rendezvényen részt vett és felszólalt Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, az MTA levelező tagja.

Április

3. II. János Pál pápa halálának negyedik évfordulóján Budapesten szentmisével és kiállítással emlékeztek meg a pápáról, és imádkoztak boldoggá avatásáért.
3-4. Kilencedik alkalommal szervezte meg a Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját Pannonhalmán.
7. Életének nyolcvanötödik évében elhunyt Jáki Szaniszló Templeton-díjas bencés szerzetes, fizikus, filozófus és teológus, a Pápai Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.
10. Immár nyolc éve, hogy nagypénteken a becsehelyi hívek reggel kilenctől délután három óráig kísérik végig Jézust a keresztúton. Mindeközben szinte körbekerülik a települést, s az út menti kereszteknél megállva elmélkednek egy-egy stációról.
18. Bíró László tábori püspök Hódmezővásárhelyen tábori lelkészt szentelt Alácsi Ervin személyében.
25. Szent Márk ünnepén több mint kétszáz felnőtt és gyermek gyűlt össze a pannonhalmi területi apátság családnapjára Győrszentivánban, hogy meghallgassák a meghívott előadók, Levente Péter és felesége, Döbrentey Ildikó tanúságtételét.
27. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Pál éve alkalmából ünnepi ülést szervezett a Központi Papnevelő Intézetben. A konferencián előadást tartott Albert Vanhoye bíboros, a Pápai Biblikus Bizottság korábbi elnöke és Jelenits István piarista szerzetes.

Május

1. Az elmúlt évek jól sikerült egyházmegyei zarándoklataihoz hasonlóan ebben az évben is sokan keresték fel a Könnyező Szűzanya kegyképét a győri székesegyházban.
2. Ünnepi szentmisén emlékeztek Mindszenty József bíborosra az országos engesztelő zarándoklat keretében a hercegprímás sírjánál, az esztergomi bazilikában.
9. Veszprémben, a székesegyház előtti téren Erdő Péter bíboros, Juliusz Janusz apostoli nuncius és a püspöki konferencia tagjai a Szent Korona hiteles másolatának és Boldog Gizella ereklyéjének jelenlétében mutattak be szentmisét a királyné halálának 950. évfordulójára emlékezve. A szertartáson több mint négyszáz pap vett részt, sok zarándok érkezett a veszprémi érsekség területéről, az ország távolabbi tájairól és a passaui egyházmegyéből is.
23. Éljetek méltón hivatásotokhoz! – ezzel a mottóval rendezték meg a ministránstalálkozót Egerben, amelyre mintegy másfél ezer gyermek, fiatal és kísérő érkezett a főegyházmegyéből Ternyák Csaba érsek meghívására. A találkozó vendége volt Piero Marini érsek.
27. „A Magyar Katolikus Rádió öt éve szolgálja az evangelizáció és a tisztességes, igaz és emberséges tájékoztatás ügyét, és megtalálja a módját annak is, hogy nemesen szórakoztató legyen” – mondta Erdő Péter bíboros azon a hálaadó szentmisén, amelyet a rádió ötödik születésnapja alkalmából tartottak a Szent István-bazilikában.

Június

Esztergomban megkezdték a bazilika feljárója alatt lévő 3700 négyzetméteres pincerendszer felújítását. A létesítményt 772 millió forintos uniós támogatással a magyar borkultúra központjává alakítják. Erdő Péter bíboros 2007 májusában hozta létre a Prímási Borrendet, a Kárpát-medence szőlészeti, borászati örökségének feltárására, a minőségi bortermelés támogatására és a kulturált borfogyasztás terjesztésére.
1. Pünkösdhétfőn ismét megtartották az esztergom-budapesti főegyházmegye ifjúsági és családi napját – a karizmák ünnepét – a máriaremetei kegytemplom kertjében. A borongós idő ellenére mintegy ötezren vettek részt a rendezvényen, amelyet tizenötödik alkalommal rendezte meg, idén megújult formában.
A veszprémi főegyházmegye családjai számára szerveztek juniálist Devecserben. A családok évről évre ebben az időszakban ünnepelnek együtt az egyházmegye egy-egy kiemelt plébániáján.
2007-ben Győrött, tavaly pedig Sopronban került sor a győri egyházmegye családi napjára, melynek idén Mosonmagyaróvár adott otthont.
2-3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megtartotta nyári rendes ülését.
4. Megkezdődött a Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti főegyházmegyei misszió kiskunhalasi programsorozata. A rendezvény vendége volt Tempfli József, Nagyvárad nyugalmazott püspöke.
8. A szegedi fegyház és börtön lelkésze, Juhász Tibor pécsi ezüstmisés áldozópap rendezésében Szent Gellért életéről készült színdarab ősbemutatójára került sor a büntetés-végrehajtási intézet színháztermében.
14. Az 1009-ben Szent István nevében íródott sólyi oklevél alapján Zala, Pest, Veszprém és Fejér megye 2009-ben ünnepelte írásos említésének ezredik évfordulóját. A megemlékezésre Zalaváron, az egykori megyeszékhelyen került sor.
20. Ternyák Csaba egri érsek Barkóczi István Ákost és Thurzó Pétert pappá, Galuska Mihályt és Zsóka Jánost diakónussá szentelte az egri bazilikában. A főpásztor ezen ünnepi alkalommal a papság évét is megnyitotta az egyházmegyében.
25. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tíz esztendővel ezelőtti székfoglalásának évfordulóján szentmise keretében adott hálát Istennek az eltelt időszak kegyelmi adományaiért. Az érsek ettől a naptól kezdve az év végéig missziót hirdetett egyházmegyéjében, melynek alapgondolata: „Ti vagytok a föld sója.”
26. Az egyházmegyei misszió kiskunhalasi programsorozatának keretében Olofsson Placid bencés szerzetes pappá szentelésének hetvenedik évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be a felsővárosi plébániatemplomban.
27. Papszenteléssel, papi rekollekcióval és kitüntetések átadásával kezdődött a papság éve a kaposvári egyházmegyében a püspökség védőszentje, Szent László ünnepén.
28. A Pestújhely fennállásának centenáriumára emlékező ünnepségek nyitónapján Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mutatott be a pestújhelyi Keresztelő Szent János-templomban.

Július

2-5. Idén a szokásosnál egy nappal előbb, Sarlós Boldogasszony ünnepén kezdődött a pécsi egyházmegye ifjúsági búcsúja, a máriagyűdi ifjúsági találkozó. A gyalogos zarándokok – akik fáradalmaikat az egyházmegye ifjúságáért ajánlották fel – reggel hatkor indultak Csóka János pálos szerzetes vezetésével Pécsről.15. Koncertekkel és zenés programokkal, valamint Ternyák Csaba egri érsek, Kerényi Lajos piarista, a lelkigyakorlat vezetője és Szarvas István egyházmegyei ifjúsági referens köszöntő szavaival kezdődött az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat.
17. Országos motoros zarándoklat volt Petőfiszállás-Pálosszentkúton. A pálos rend által támogatott rendezvényen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét.

Augusztus

5. A Szentatya Castel Gandolfóból írott levelében küldte apostoli áldását az ezeréves pécsi egyházmegyének.
14.A pécsváradi vár dísztermében a pécsi püspökség és a pécsváradi apátság ezeréves kapcsolatáról tartottak megemlékező ünnepséget.
15.„Az imádság rendkívül intenzív időszakát éltük át az elmúlt napokban” – mondta Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely igazgatója. Sok ezer zarándok érkezett, többségük Heves és Nógrád megyéből, de az ország minden részéből, illetve a Felvidékről és Erdélyből is. Az ősi búcsújáró helyet 2006-ban nyilvánította a püspöki konferencia nemzeti kegyhellyé, azóta folyamatosan növekszik látogatottsága.
18-án a csornai premontrei apátság káptalanja új elöljárót választott Fazakas Márton személyében, aki – Horváth Lóránt Ödön nyugalomba vonuló apát utódjaként – kormányzó perjelként hat éven keresztül irányítja majd az apátságot.
18-23. Ezeréves fennállásának évfordulóját hatnapos rendezvénysorozat keretében ünnepelte a pécsi egyházmegye. Az ünnepi liturgikus események mellett színvonalas kulturális programokkal, színházi ősbemutatóval, nem mindennapi záró hangversennyel emlékezett Pécs városa a millenniumra. Az ünnepségek csúcspontja a Szent Jobb mellett Cristoph Schönborn bécsi bíboros által bemutatott szentmise volt augusztus 23-án.
20. A Szent István-napi ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be a Szent István-bazilika előtti téren. A szentbeszédet Joachim Meisner bíboros, kölni érsek mondta.
24-25. Beer Miklós váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szemináriumi bizottságának elnöke vezetésével a papnevelés aktuális kérdéseiről tárgyaltak a hazai papnevelő intézetek elöljárói Szegeden.
26. Az egyházi iskolák újraindulásának huszadik évfordulója alkalmából ünnepi konferenciát tartottak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A három keresztény történelmi egyház több püspöke, főpapja mellett majdnem hatszáz tanár, tanító, óvodapedagógus és igazgató vett részt a konferencián.
29. A Szent Ferenc Kisnővérei szerzetesrend által létrehozott Elfogadlak Alapítvány konferenciát rendezett a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról az Ózdhoz közeli Arlón.
30. Szolnokon a Szentlélek kiáradásáról elnevezett görög katolikus egyházközség alapításának huszadik évfordulóját és templombúcsúját ünnepelték. Az utrenye előtt Kocsis Fülöp püspök az egyházi renden belül lektorrá avatta Jakab Christian teológust.

Szeptember

1. Megkezdődött a tanítás az egri főegyházmegye új oktatási intézményében, a karcagi Szent Pál Katolikus Általános Iskolában. A Szent István Egyetem Roma Szakkollégiuma, az Európai Integrációs Cigány Szövetség és a Ceferino Alapítvány konferenciát rendezett Vámospércsen Cigánypasztorációs és missziós munka a Kárpát-medencei Magyarországért címmel.
3. A Budapesten tartózkodó két indiai püspök, Chacko Thottumarickal és Devprasad Ganawa felkeresték Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket.
4. A Központi Oltáregyesület alapításának százötvenedik és újjászervezésének huszadik évfordulója alkalmából konferenciát szerveztek Budapesten, Erdő Péter bíboros elnökletével.
4-6. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jubileumi konferencián találkozott barátaival, az egyházi, a tudományos és társadalmi élet kiemelkedő személyiségeivel Esztergomban, alapításának huszadik évfordulója alkalmából.
5. Az Istenszülő Kegyképet hét hónapi távollét után mintegy tízezren kísérték Hajdúdorogról otthonába, Máriapócsra, ahol mintegy kétezren várták. A képet a kegytemplom renoválási munkálatai miatt kellett egy időre átvinni Hajdúdorogra.
9-10. Rendes őszi ülését tartotta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
12. Szepessy Ignác egykori pécsi püspöknek állítottak emléket Mohácson, a püspöktemplom kertjében a pécsi egyházmegye ezeréves fennállásának alkalmából. A Trischler Ferenc szobrászművész által készített alkotást Mayer Mihály püspök áldotta meg. Az esztergomi Keresztény Múzeumban nyílt kiállítás, mely a szeplőtelen fogantatás tana képi ábrázolásának történetét vázolta fel, és megemlékezett a dogma történetének főbb állomásairól.
17. A magyar katolikus egyház művészeti értékeinek bemutatására, szélesebb körű megismertetésére a püspöki konferencia első alkalommal rendezte meg a Magyar Katolikus Kultúra Napjait.
19. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott megnyitó ünnepséggel kezdetét vette a Szakrális Művészetek Hete országos programsorozat, amelyet harmadik alkalommal rendeztek meg szeptember 19. és 27. között. A Szakrális Művészetek Hetét első alkalommal a 2007-es nemzetközi városmisszió alkalmával rendezték meg Budapesten. A kulturális programsorozat célja az egyetemes értékek felmutatása magas művészi színvonalú programokon keresztül, mindenki számára hozzáférhető módon, ingyenesen látogatható rendezvényekkel.
Budakeszi-Makkosmária kegytemplomában kezdődött a XV.Nemzeti Katonai Zarándoklat, amely egyben a püspökség harmadik családi napja is volt.
Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Rendje Sopronban, Táncsics utcai templomában és volt anyaházában a rend fennállásának 160. évfordulója alkalmából rendezett zártkörű ünnepséget, amelyre a külföldi tartományokból is érkeztek vendégek.
Több száz ember jelenlétében Balás Béla kaposvári püspök felszentelte Pálmajor új templomát.
20. Bosák Nándor, a debrecen-nyíregyházi egyházmegye püspöke hálaadó szentmise keretében áldotta meg a felújított debreceni Szent Anna-székesegyházat.Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét a jánoshalmi Szent Anna-templomban, a háromnapos helyi városmisszió keretében.
22. Orosz Lőrinc, a debreceni Szent Anna-székesegyház plébánosa megáldotta a felújított debreceni Szent Anna-plébánia Caritas Nappali Melegedőjét.
23. A Szent Pio atya tiszteletére szentelt templom búcsúját tartották Nyírcsászáriban.
26. A baranyai Kékesd újonnan épített Szent Mihály-templomát szentelte fel Mayer Mihály pécsi püspök. A szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be.
26. Új katolikus óvoda megáldására gyűltek össze a Hanság fővárosában. Az esemény egy napra esett Kapuvár várossá nyilvánításának negyvenedik, valamint a Szent Anna-templom felszentelésének 125. évfordulójával.

Október

1. Ökumenikus istentiszteletet tartottak a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániatemplomban. Az eseményen részt vett Márfi Gyula veszprémi érsek, Veres András szombathelyi és Balás Béla kaposvári megyés püspök, Steinbach József református és Ittzés János evangélikus püspök. Megemlékezés keretében koszorút helyeztek el Mindszenty József bíboros szobránál, aki kilencven évvel ezelőtt, 1919. október 1-jén vette át a Mária Magdolna plébánia vezetését.
3. A papság éve alkalmából Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlották a veszprémi főegyházmegye papságát. A felajánló imában az egyházmegye élő és elhunyt híveiért is imádkoztak.
3. Újra sor került a nagymarosi ifjúsági találkozóra, amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltú, 1973 óta évente kétszer (májusban és októberben) megrendezett országos lelkinapja.
8. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondott szentmisét Dunapatajon a templom búcsúja alkalmából.
10-11. Magyarok Nagyasszonya-búcsút tartottak nemzeti kegyhelyünkön. Az ünnepi szentmisét október 11-én, vasárnap Juliusz Janusz apostoli nuncius mutatta be, ezt követően ő vezette a körmenetet is.
13. A budapesti RÉV (Remény-Élet-Változás) Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tizenöt éves fennállásának alkalmából szakmai tanácskozást tartott Budapesten a Katolikus Karitász.
16-18. Negyedik alkalommal rendezték meg a győri egyházmegyében a 72 óra – kompromisszumok nélkül nevű szociális-karitatív programot.
16. A magyarországi tábori püspökség (Katonai Ordinariátus) újbóli felállításának tizenötödik évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget Juliusz Janusz apostoli nuncius részvételével.
17. Az egri főegyházmegyei kateketikai konzultációs iroda szervezésében teremtésvédelmi szakmai napot tartottak a miskolci Kolping Házban. A hagyományokhoz híven ismét megrendezték a görög katolikus ministránstalálkozót a hajdúdorogi görög katolikus székesegyházban.
18. Ternyák Csaba egri érsek Kesznyétenben felszentelte a község új, Árpád-házi Szent Erzsébetről elnevezett templomát és közösségi házát. A reformáció korától nem volt itt katolikus templom. A néhány katolikus család alkalmanként vehetett részt egy magánházban bemutatott szentmisén.
23-25. Regionális taizéi találkozó volt Pécsett, amelyre több ezer fiatal érkezett nemcsak hazánkból, hanem a szomszédos országokból is.
25. Felavatták gróf Esterházy János felvidéki magyar politikus, mártír szobrát Lakiteleken. Lantos Györgyi szobrászművész alkotását Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg.
26. A pécsi bazilikában Boldog Mór püspök ünnepén Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius mutatott be szentmisét.
29. A veszprémi érsekség, a tábori püspökség és a honvédség képviselői megállapodást írtak alá a veszprémi Szent Imre-templom használati jogáról.
31. Meszlényi Zoltánt, az 1951-ben mártírhalált halt segédpüspököt boldoggá avatták az esztergomi bazilikában. A szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa végezte.

November

4. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek fogadta az október közepén Brazíliából érkező négy fiatal misszionáriust, akik a Shalom Katolikus Közösség tagjaiként az új evangelizáció Dél-Amerikában már bevált módszereivel hirdetik nálunk is Krisztus igéjét. Az 1956-os forradalom leverésének évfordulójára emlékeztek Veszprémben. Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét, majd a protestáns egyházak lelkészei szóltak az egybegyűltekhez a Szent Mihály-székesegyházban.
7. Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóját, melynek témája a prófétaság mint lét és karizma volt.
8-21. között tartották az őszi Szent Erzsébet-napokat Sárospatakon.
10. Hálaadó szentmisét mutatott be Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek, melyen pappá szentelésének hatvanötödik évfordulója alkalmából köszönte meg a Jóistennek a papi hivatás kegyelmét és a szolgálat hosszú ideje alatt kapott kegyelmeket.
11. Szent Márton ünnepén Benedikt Müntnich Maria Laach-i apát vezetésével ünnepelte az Eucharisztiát a bencés szerzetesközösség a pannonhalmi bazilikában.
13. Az esztergomi Szent Adalbert Központban tartották a VI.Egyházmegyei Kateketikai Konferenciát közel száz résztvevővel. A kétnapos program első délelőttjén Erdő Péter bíboros Az általános és a szolgálati papság címmel tartott előadást.
14-15. Görög katolikus egyetemisták és főiskolások országos találkozóját tartották Debrecenben, a Szent József Gimnáziumban, Külön utakon, mégis együtt mottóval.
18-20. A papság évében lelkipásztori napokat rendezett a váci egyházmegye, hogy papok és hívek közösen gondolkodjanak a papság misztériumáról.
21. Rendtársai, rokonai és tanítványai körében mutatta be vasmiséjét Pannonhalmán Szennay András nyugalmazott főapát, pappá szentelésének hatvanötödik évfordulóján. Kilencedik alkalommal adott otthont a kaposvári székesegyház az egyházmegye templomaiban működő kórusok, egyházzenészek, szólisták találkozójának, amelyen több mint kétszáz énekes és zenész vett részt. Az ünnepi szentmisét Balás Béla püspök mutatta be.
23-25. Az MKPK Migrációs Irodája a gyömrői Ceferino Ház közreműködésével Egerben, a Szent János Lelkigyakorlatos Házban és Továbbképző Központban cigánypasztorációs konferenciát szervezett, Cigányság – munka – evangelizáció címmel.
28. Adventi családi lelkinapot tartottak Veszprémben, a Davidikumban.
28. Megnyitotta kapuit a püspöki palota Székesfehérváron. Az „adventi udvar” idén is számos rendezvénnyel, jótékonysági és kézműves vásárral, adventi műsorokkal várta a betérőket minden hétvégén, advent utolsó hetében pedig mindennap.
29. Pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából Jelenits István piarista szerzetes, tanár advent első vasárnapján mutatta be aranymiséjét a tabáni plébániatemplomban.

December

1. A Bálint Sándor Valláskutató Intézet Vallás, egyén társadalom címmel konferenciát szervezett a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg-termében.
7. Gyóntatási továbbképzés indult a mátraverebélyszentkúti nemzeti kegyhelyen. A kegyhelyet ellátó ferencesek a Kárpát-medence minden részéből várták a paptestvéreket.
10. Milyen az erkölcs hit nélkül? címmel Veres András szombathelyi püspök tartott előadást a Civil Akadémia őszi rendezvénysorozata keretében Budapesten, a Polgárok Házában.
12. Katona István egri segédpüspök püspökké szentelésének huszadik évfordulóján hálaadó szentmisét mutatott be az egri székesegyházban. Márfi Gyula veszprémi érsek tartott előadást Ajkán, a városi művelődési központban “A pap küldetése a mai társadalomban” címmel.
13. A keceli missziós héttel ért véget a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye egyéves egyházmegyei missziója. Az eseménysorozat december 20-án zárult a Szentháromság-templomban ünnepi szentmisével, melyet Juliusz Janusz apostoli nuncius pontifikált.
17. Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét Székesfehérvárott, Kaszap István halálának évfordulóján.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .