Róma–Vatikán

Az eljárás utolsó szakasza a szentség megállapítása, konzisztórium keretében. A szentek közé való beiktatás pontos idejét csak később hirdetik ki; a szentté avatást a Szentatya végzi Rómában. A leendő szentek közé tartozik a krakkói származású Stanislaw Kazimierczyk (1433-1489) és a kanadai Andre Bessette (1845-1937), a Szent Kereszt Kongregáció tagja is. XVI. Benedek továbbá a következő szerzeteseket avatja szentté a közeljövőben: a klarissza Battista Varanót (1458-1524); a dél-olasz rendalapító Giulia Salzanót (1846-1929); a spanyol rendalapító Candida Maria de Jesus Cipitria y Barriolát (1845-1912) és egy ausztráliai szerzetes nővért, Mary MacKillopot (1846-1917).

A pápa az amerikai lutheránus küldöttséghez

A katolikusok és lutheránusok közötti kapcsolatok erősödnek, különösen az evangélium szolgálatában végzett gyakorlati együttműködés terén – mondta február 9-én beszédében a Szentatya. Annak a reményének adott hangot, hogy a lutheránusok és katolikusok párbeszéde az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten az eddig elért egyezményekre épül. A spirituális ökumenizmus alapja a buzgó imádság és a krisztusi hűség, amely a kegyelem és az igazság forrása. Az Úr segítsen bennünket, hogy nagyra becsüljük az eddig elérteket, és segítsük elő a további fejlődést – hangsúlyozta a pápa.

Bertone bíboros a világiakról és a “zsinati stílusról”

Az egyházban „új stílusra és új térre” van szükség a világiak számára – hangsúlyozta Tarcisio Bertone bíboros államtitkár (képünkön) február 11-én a wroclawi egyetemen tartott előadásában, díszdoktorrá avatása alkalmából. A demokrácia és az egyház című átfogó előadásában hangsúlyozta „a világiak sajátos szerepét” az egyház közösségében. Ma is érvényes mindaz, amit a II. vatikáni zsinat és II. János Pál Christifideles laici kezdetű apostoli buzdítása fogalmazott meg a világiakra vonatkozóan – mondotta a bíboros államtitkár. „A zsinati stílus jellemzője és érdeme, hogy minden közösséget bevon, s egyben aktív és felelős részvételre hívja őket. Ez a stílus keresést és párbeszédet igényel; javaslatok kidolgozását, amelyeknél nincsenek előregyártott válaszok. Megköveteli, hogy mindenkit meghallgassanak, de legalábbis a közösségek képviselőit.”

Nagyheti lelkigyakorlat

Enrico Dal Covolo szalézi teológiaprofesszort kérte fel a pápa az idei nagyböjti lelkigyakorlat vezetésére a pápa és a Római Kúria tagjai számára – jelenti az Avvenire című olasz lap. Ez az első eset, hogy nem bíboros lesz a lelkigyakorlat vezetője. Dal Covolo a római szalézi egyetemen a korai keresztény görög irodalmat tanítja. 2002 óta a korai egyháztörténet tanácsadója a Hittani Kongregációnál. A nagyböjti lelkigyakorlat február 21-én, nagyböjt első vasárnapján kezdődik.

Az anyai és apai szeretetről

Az egy férfi és egy nő házasságán alapuló család a legnagyobb segítség, amelyet a gyermekeknek nyújthatunk – hangsúlyozta XVI. Benedek február 8-án a Család Pápai Tanácsa ülésének résztvevőihez mondott beszédében. A pápa erőteljesen elítélte az egyházi személyek által gyermekek ellen elkövetett visszaéléseket. Mindent el kell követni azért, hogy a gyermekeket egységes családban neveljék fel. A gyermekeknek szükségük van mind az anyai, mind az apai szeretetre, amelyek kiegészítik egymást.

Az egyház az egészségügyben

A betegek világnapja alkalmából a Fides hírügynökség közzétett egy áttekintést az egyházi fenntartású egészségügyi és szociális intézményekről. Az összesítés szerint az egyház 5378 kórházat, 18 088 rendelőt, 521 lepratelepet, 15 448 otthont idősek, krónikus betegek vagy hátrányos helyzetűek számára, 9376 árvaházat, 11 555 óvodát, 13 599 házassági tanácsadó központot, 33 146 oktatási vagy felnőttképzési központot és 10 356 egyéb intézményt tart fenn.

XVI. Benedek pápa máltai programja

Közzétették február 10-én a Szentatya április 17-18-án esedékes máltai látogatásának hivatalos programját. A pápa Szent Pál nyomdokain járva keresi fel a szigetet, melynek partjainál 1950 évvel ezelőtt az apostol hajótörést szenvedett. Április 17-én kezdi meg másfél napos lelkipásztori látogatását. Rabatban Szent Pál barlangja előtt imádkozik. Vasárnap szentmisét mutat be Florianában, majd elimádkozza a Regina Coelit. Tárgyal a máltai püspökökkel, majd La Valetta kikötőjénél találkozik a fiatalokkal .

Az ökumenikus szimpozium záróközleménye

2009 októberében jelent meg a Betakarítani a termést: a keresztény hit alapvető szempontjai az ökumenikus párbeszédben című kiadvány. A kötet egybegyűjtötte a katolikus egyház és a Lutheránus Világszövetség, a Református Egyházak Világszövetsége, az Anglikán Közösség és a Metodista Világtanács kétoldalú párbeszéde elmúlt negyven évének eredményeit. Emellett fontos kérdéseket vetett fel a párbeszéd jövőjére, az ökumenikus megbeszélések tartalmára vonatkozóan. A Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa február 8- 10-én szimpóziumot rendezett Walter Kasper bíboros kezdeményezésére. A háromnapos megbeszélés során részletesen megvizsgálták a közös nyilatkozatok és megállapodások fogadtatását. Elemezték az ökumenizmus céljának elérése érdekében teendő lépéseket, hangsúlyozva: a cél a teljes és látható egység. Kasper bíboros emlékeztette a résztvevőket arra, mit jelent a szeretetközösség teológiai értelemben. Ez egyfajta függőleges értelemben vett részvétel a szent dolgokban, ami nem más, mint Krisztus Lelkének jelenléte Isten szavában, valamint a szentségek kiszolgáltatása – megfelelően felszentelt papjai által. Magas szintű teológiai vita zajlott.

A Pápai Életvédő Akadémia tagjaihoz

„A természeti erkölcsi törvény egyetemes érték, amelyet Isten minden ember szívébe bevésett” – mondta XVI. Benedek, amikor február 13-án fogadta az akadémia tagjait. A bioetika kérdései szükségessé teszik, hogy rávilágítsunk az antropológiai megfontolások elsődlegességére: vagyis figyelemmel kell lenni az emberi személy méltóságára. Olyan alapelv ez, amelyet a keresztre feszített és feltámadt Jézus Krisztusba vetett hit mindig is megvédett.

A pápa a római szemináriumban

Százkilencven papnövendékkel együtt végzett szentségimádást február 12-én este a római szemináriumba látogató XVI. Benedek pápa, miután megtekintette a Bizalom Szűzanyjának szentelt kápolnát. A pápai látogatáson a szeminárium hallgatóin kívül jelen voltak a kisszeminárium, a Capranica Kollégium, a Redemptoris Mater Kollégium, az Isteni Szeretet Szűzanyja Szeminárium növendékei is.

Híreinket a Zenit, a Vatikáni Rádió, a Magyar Kurír, a CNA, az InfoCatho, a KAP, a KNA,
valamint a La Croix információi alapján állítottuk össze.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .