Életével és szavával Krisztust hirdeti

Fotó: Lambert Attila

 

Pintér Gábort Pietro Parolin bíboros államtitkár, Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek és Beer Miklós váci megyés püspök szentelte püspökké július 15-én, a váci székesegyházban. Az eseményen jelen volt Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Christoph Schönborn bécsi érsek; Tadeusz Kondrusiewicz, Minszk-Mo­hil­jev érseke, a belarusz püspöki konferencia elnöke; Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára; az MKPK tagjai, valamint számos egyházi és világi személyiség. Veres András, az MKPK elnöke üdvözölte a megjelenteket, és úgy fogalmazott: „Ez a nap az egész egyház ünnepe.” Hangsúlyozta, hogy hosszú idő óta Pintér Gábor az első magyar származású főpap, aki ilyen magas beosztásban vesz részt a szentszéki diplomácia munkájában. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy Pietro Parolin személyében a Szentszék legmagasabb rangú főpapja képviseli Ferenc pápát. Az államtitkár jelenléte „lehetőséget ad arra, hogy megújítsuk és megerősítsük Róma püspökéhez, és így a katolikus egyházhoz tartozásunkat” – fejezte be köszöntőjét Veres András püspök.
Beer Miklós váci megyés püspök házigazdaként köszöntötte az ünneplő közösséget. Örömét fejezte ki amiatt, hogy az eseményre ebben a székesegyházban kerülhet sor, és a Szentlélek kiáradását kérte minden jelenlévőre.
A szentelési szertartás kezdetén felolvasták Ferenc pápa bulláját. Ezt Pietro Parolin szentbeszéde követte. „A mai ünnep főszereplője nem más, mint az, aki egyáltalán lehetővé teszi magát az eseményt: vagyis a Szentlélek. Őróla tesz tanúságot Izajás próféta, amint az olvasmányban hallottuk: A Szentlélek »nyugszik rajtam«. Ez a kép utal a Léleknek arra a fölszentelés általi igen határozott jelenlétére, amellyel elárasztja az emberi életet és küldetést” – kezdte beszédét a bíboros államtitkár.
A püspöki hivatalról szólva emlékeztetett arra, hogy a „püspök a Szentlélek sajátos kiáradásában részesül, amely egészen különleges módon hasonlóvá teszi őt Krisztushoz, aki a Fő és a Pásztor”. A Jó Pásztor az elveszett bárány keresésére indult. Ez a bárány „jelképe annak az emberiségnek, amely keresi a békét, azt a sziklánál is szilárdabb igaz­ságot, amelyen egy új élet alapjai nyugszanak”. A püspök feladata, hogy a Jó Pásztor példáját követve „úgy uralkodjon, mint aki szolgál”.
A nunciusi szolgálatra rátérve Pietro Parolin Ferenc pápa szavaira utalva kiemelte, hogy a nuncius munkája „több mint fontos: az egyház alkotása, építése. Mindez a részegyházak és az egyetemes egyház, a püspökök és Róma püspöke között”. A nuncius mindig a pápát képviseli, és egyedül az igazságot szolgálja, amely magában foglalja az irgalmasságot.
„A Belarusz Köztársaságba szól a kinevezésed, kedves Gábor atya, ebbe az alföldekkel, erdőkkel és tavakkal tarkított országba, amely mint­egy negyedszázaddal ezelőtt nyerte el a függetlenségét. Eleven és buzgó katolikus közösséget találsz majd ott, amely örömmel tesz tanúságot hitéről és jámborságáról. Lehetőséged nyílik majd arra is, hogy az ortodox közösségekkel való testvéri kapcsolatok építésén fáradozz, előmozdítva ezáltal valamennyi keresztény egybehangzó tanúságtételét az emberi élet alapvető értékei mellett.” Az új püspök jelmondatául a zsinati konstitúció első szavait választotta: „Gaudium et spes” – öröm és remény. „Bárkivel is találkozol, vidd el neki a feltámadt Úrral való találkozásból születő örömöt és reményt.”
„A Mennyekbe fölvett Szűzanya Mária, Szent Fiának első tanítványa, aki előttünk jár és utat mutat, Szent Gábriel arkangyal és Szent István király segítsék és oltalmazzák életedet és küldetésedet, és tegyék azt hatékonnyá, Isten dicsőségére és a lelkek javára” – fejezte be homíliáját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Pintér Gábor ígérettétele után a hívő közösség elimádkozta a mindenszentek litániáját. Ezalatt a szentelendő arcra borult az oltár előtt. A szentelési ima idején – melyet Pietro Parolin főcelebráns olvasott fel – két segítő tartotta Pintér Gábor felett a nyitott evangéliumoskönyvet. A jelen lévő püspökök ezután kézrátéte­lükkel adták át az új püspöknek a papi rend teljességét. Ezt az olajjal való felkenés, majd a főpapi jelvények átadása követte: az evangéliu­mos­könyv a hiteles tanítás fontosságára és az igehirdetésre utalt; a püspöki gyűrű Istenhez és az egyházhoz tartozást jelképezte; a mitra – püspöksüveg – a szentség fényességét szimbolizálta; míg a pásztorbot a kormányzást jelenítette meg. A püspökszentelési szertartás az intro­ni­zá­lás­sal fejeződött be. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a főcelebráns rövid időre átadta helyét az új püspöknek. Ezzel jelezte, hogy az apostoli folytonosság eredményeképp az új püspök a püspökök kollégiumának tagja lett.
A szentmise végén Erdő Péter bíboros köszöntötte az új püspököt és a jelenlévőket. „Boldog a nép, amely ünnepelhet” – idézte a Zsoltárok könyvét a főpásztor (Zsolt 89,16). „Különös boldogság ez a mai szentelés magyar egyházunk és népünk számára. Sok év után az apostoli nunciusok sorában ma újra egy magyar főpap lehet a római pápa képviselője.” A kis nemzetek gyakran úgy érezték a történelem folyamán, hogy a világ hatalmasai megfeledkeznek róluk. Újra meg újra, nemzedékről nemzedékre mindig úgy érzik, hogy magyarázkodniuk kell, elmondani a világ előtt, kik is ők, milyen volt a történelmük, s hogy „van sajátos kultúrájuk, amely talán mások számára is adni tud valamit”.
„Keresztény hitünk azonban minden emberhez egyformán közel áll. A krisztusi missziós parancs arra küldi az apostolokat, hogy tegyenek tanítvánnyá minden nemzetet. Ezért az egyházban senki sem külföldi, hanem mindenki otthon érezheti magát. Ezt az egyetemes küldetést fejezi ki Szent Péter utóda, a pápa sajátos karizmája. A Szentszék követei pedig az ő képviseletében fordulnak a legkülönbözőbb országok helyi egyházaihoz és világi vezetőihez. Tehát a Szentszéket és csakis a Szentszéket képviselik a szó hivatalos és jogi értelmében, de megjelenítik az egyes népeket és a helyi katolikus közösségeket is, amelyekből kikerülnek. Közvetítik annak tapasztalatait, szenvedésekben is megőrzött hitét és hűségét.” „Ennek a gondoskodó szeretetnek a kifejezését látjuk abban, hogy ma Őszentsége Ferenc pápa legközelebbi munkatársa, Pietro Parolin bíboros államtitkár úr személyesen jött el Magyarországra, hogy kiszolgáltassa a püspökszentelés szentségét. Hálás köszönetet mondok ezért a figyelmességért bíboros úrnak és rajta keresztül a Szentatyának.” „Nagy örömmel és szeretettel gratulálok Pintér Gábor érsek úrnak, aki most a püspökké szentelés által elnyerte a papság szentségének teljességét, annak minden kegyelmi gazdagságával, az apostoli küldetés minden súlyával és minden erejével együtt. Kísérje Isten túláradó kegyelme életét és egész munkásságát!” – fejezte be beszédét Erdő Péter bíboros.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – aki Orbán Viktor miniszterelnököt képviselte – köszöntője után Pintér Gábor hálát adott Istennek, hogy elhalmozta szeretetével, és elvezette erre a hivatásra. Megköszönte a családja támogatását, szeretetét, és köszönetet mondott azoknak, akik lehetővé tették ezt az ünnepet.
A szentelési szertartáson egyházzenei szolgálatot teljesített a Váci Székesegyházi Kórusiskola, valamint a templom Szent Cecília kórusa ­Varga László, a váci székesegyház karnagya vezényletével.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .