Drága besúgott barátaim

Czettl An­dor (Cser­hal­mi György) drá­mai kö­rül­mé­nyek kö­zött tud­ja meg, hogy Pász­tor Já­nos (Derzsi Já­nos) év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül je­len­tett ró­la. A le­lep­le­zett ba­rát ci­niz­mu­sa azon­ban még job­ban meg­döb­ben­ti. Cser­hal­mi Sá­ra mo­rá­lis drá­má­ja itt-ott meg­bot­lik, ám nagy eré­nye az egy­ge­ne­rá­ci­ó­nyi tá­vol­ság és a női ér­zé­keny­ség. Kö­vet­kez­te­té­se pe­dig nyug­ta­la­ní­tó: má­ig át­me­ne­ti ál­la­pot­ban, ha­zánk­ban „ide­ig­le­ne­sen ál­lo­má­so­zó” de­mok­rá­cia­dísz­le­tek kö­zött élünk.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .