Az irgalom és az imádság jegyében

Fotó: Berta Gábor

 

A Nagyboldogasszony-székesegyházban bemutatott püspökszentelési szentmisén húsz hazai és külhoni püspök vett részt. Jelen voltak a társegyházak lelkészei, valamint a város vezetői, köztük Szita Károly polgármester, illetve Soltész Miklós államtitkár. A szertartás elején Alberto Bottari de Castello köszöntötte a felszentelendőt. A pápai kinevezési bulla teljes szövegét Depaula Flavio Silvio SBD titkár olvasta fel magyarul. A főszentelő, Erdő Péter bíboros szentbeszédében megemlékezett arról is, hogy különleges napon, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján tartják a püspökszentelést.
Homíliájában a bíboros a következőket mondta: Varga László atya, „aki most ebben az apostoli küldetésben részesül, szívügyének tekinti az Oltáriszentség tiszteletét. Minden jó szándékú igyekezetünk és lelkipásztori munkánk csak emberi erőfeszítés marad, ha nem társul hozzá Isten kegyelme, amely különlegesen sugárzik az Oltáriszentségből. Ha őrizzük és imádjuk templomainkban, átalakítja közösségünk életét. Ha hittel hordozzuk körül községeinkben és városainkban, védi és megáldja az ott lakókat. A 2020-ra meghirdetett budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszus előkészítése nagyszerű alkalom arra, hogy megújítsuk plébániáink, egyházmegyéink életét, és missziós szeretettel forduljunk a körülöttünk lévő világ felé. E misszióban különleges hivatást tölt be a Kaposvári egyházmegye is, amelynek lelkipásztori vezetését Ferenc pápa Varga László testvérünkre bízta.
Az új püspök felé fordulva a főpásztor hangsúlyozta: Súlyos gondokkal terhelt, de nagy lehetőségeket is hordozó időben bízza rád Urunk és Mesterünk az apostoli küldetés teljességét. Szívből kívánom, hogy folytasd azt az alkotó munkát, amelyet Balás Béla püspök úr, ennek az egyházmegyének az első főpásztora megkezdett. Mindig érezd püspöktársaid testvéri szeretetét, a papok, a szerzetesek, a szerzetesnők együttműködését, a felelős és nyitott szívű világi hívők támogatását. Adja Isten, hogy megtapasztald minden jóakaratú ember rokonszenvét és segítségét. Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy siker és áldás kísérje minden fáradozásodat egyházunk és népünk lelki megújulásáért — zárta beszédét a bíboros.
A liturgia végén, a Mária-oltár elé átvonulva, az új főpásztor a Szűzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét. Ezt követően áldást osztva járt körbe a székesegyházban, és a Te Deum alatt kiment a templom előtt összegyűlt több mint ezer ünneplő hívőhöz is.
A szentelés végén Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke köszönetet mondott szolgálatáért a Kaposvári egyházmegye nyugalmazott főpásztorának, Balás Bélának. Hangsúlyozta, a püspök sokszor a bölcs hallgatást választotta, de ha szólt, akár az ifjúság, akár az új evangelizáció ügyében, az mindig fontos volt.
Nagy örömmel és várakozással tekintünk püspöki szolgálatod elé. Tudjuk, érted az idők jeleit – folytatta az MKPK elnöke, immár az új megyés püspököt köszöntve. Védőszentje és egyúttal a Kaposvári egyházmegye patrónusa, Szent László király oltalmát kérte Varga Lászlóra, és azt kívánta, a szent király életpéldája segítse és vezesse őt főpásztori szolgálata során.
Az egyházmegye papsága és hívei nevében Somos László esperes, plébános köszöntötte az új főpásztort. Isten bőséges áldását kérte szolgálatára és azt, hogy a Szentlélek vezesse őt. „Jó, hogy vagy! Jó, hogy te vagy a kaposvári megyés püspök!” – zárta köszöntőszavait a kaposfői plébános, miután erős hitet, és sok humort kívánt a főpásztornak.
Varga László első püspöki beszéde elején hálát adott a mennyei Atyának, aki kiválasztotta őt a szolgálatra, hálát adott a szentatyának a kinevezésért, a bíborosnak, a nunciusnak, valamint elődjének a szentelésért. Köszönetet mondott mindazoknak, akik elfogadták a meghívást, és vele ünnepeltek.
Folytatni szeretném mindazt, amit elődöm, Balás Béla épített az elmúlt huszonnégy évben – hangsúlyozta Varga László. – Krisztus-központú Egyházat, papságot és kereszténységet szeretnék. A püspöki címeremben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egyetlen szó: Irgalom. Miért? A kezdetek egyházában mindez még egységben volt: az Eucharisztia ünnepléséhez hozzátartozott a szegényekben jelen lévő Krisztus szolgálata. A kettőt, az Oltáriszentséget és a testvér szentségét az irgalom kapcsolja össze.
Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az isteni irgalmasság egyre több helyre jut el rajtunk keresztül, és eléri a legszegényebbeket is. Ennek érdekében szeretném elindítani az irgalmasság házait. Együttműködésre hívom mindazokat, akiket már megérintett az isteni irgalmasság – mondta beszédében az új kaposvári főpásztor. – Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol egyre többen felfedezik a jobbik részt, a szentségimádásban vagy a dicsőítésben rejlő erőt, és bátran használják a karizmákat. Szükségünk van az imádság házaira, ahol együtt imádkozhatunk azokkal, akiket már megérintett a szemlélődésből fakadó erő. Olyan egyházmegyét szeretnék építeni, amely az evangelizációért van. Ebben különösen is számítok a fiatalokra és az evangelizáló családokra.
Az idők jeleit vizsgálva tapasztaljuk, hogy a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban. Ezért radikálisabb Krisztus-követésre hívok mindenkit, ha kell, a vértanúságra is. Imádkozzatok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövetkezik. Szükségem van rátok, kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket, mert a rám bízott feladat meghaladja az erőmet. Szükségem van a Szentlélekre! – zárta szavait Varga László, majd közös imára és éneklésre hívta az ünneplőket.
Az új kaposvári főpásztor végül kihirdette, hogy a Kaposvári egyházmegye általános helynökévé Somos László kaposfői plébánost, irodaigazgatóvá Tomanek Péter kaposfüredi plébánost, gazdasági vezetőnek pedig Kocsisné Németh Zsuzsannát nevezte ki.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .