Az evangéliumi élet örök példája

Feleségével, Boldog Gizellával és gyermekei közül a felnőttkort egyedüliként megért fiával, Szent Imre herceggel ők hárman alkotják az első magyar szent családot. Példájukkal megmutatták az újonnan megtért magyarságnak, milyen a keresztény családi életszentség. Ilyen vonatkozásban Szent István műve halhatatlan, mert az örök élet hétköznapi megélését hirdeti. Mondanivalója örök, hiszen az evangéliumot (magyarul: az Örömhírt) élte meg, az pedig örök érvényű, változatlan.


Az egyház feladata, hogy a változatlan evangéliumot mindig kortárs nyelvezetben, időszerűen mutassa be. A helyesen értelmezett „aggiornamento” – Boldog XXIII. János pápa gondolata és a II. vatikáni zsinat jelszava – nem azt jelenti, hogy az egyház fut a kortárs világ után, hanem fordítva: az egyház a változatlan, örök érvényű evangéliumot tárja kortársai elé, korszerű, közérthető nyelven. Ugyanakkor szükségünk van mai példaképekre is. Szentté avatott kortársaink mutatják meg nekünk, hogy napjainkban is meg lehet élni az evangéliumot. Mi mindannyian ezt ígértük a keresztség és a bérmálás szentségében. És ehhez kaptuk a szentségi kegyelmet is, hogy Isten segítségével – ezt nevezzük kegyelemnek – elesett emberi természetünk ellenére is teljesíthessük a legfőbb parancsot: Isten és a felebarát szeretetét. Ezen áll a törvény és a próféták tanítása – mondta az Úr Jézus.

– Érsek úr szerint melyek a legfontosabb sorskérdések Erdélyben, illetve melyek a legfontosabb sorskérdések a nemzet egésze szempontjából?

– Amióta Kárpát-medencei egységes nemzettestről beszélünk, az anyaország és a határon túl kérdéseit nem lehet különválasztani. Eddig is, mindig is tudtuk, hogy a politikai határokon túl fennmarad Szent István öröksége, a Regnum Marianum, Mária országa. Érthető, hogy más az anyaországi magyarok, és más az utódállamokban élő magyarok helyzete. De az alapvető kérdések megegyeznek: Mire vezet a Szent István-i alapok elvetése? Mivel magyarázható a magyarság létszámbeli csökkenése? Mit vetítenek előre a nemzeti öngyilkosság (abortusz) vészes jelzői? A gazdasági nyomor és az elvándorlás tizedeli a magyarságot mind az anyaországban, mind „a határon túl”. Véleményem szerint az anyaország és Erdély legalapvetőbb kérdése: a fennmaradás. Szent István, sőt, már édesapja, Géza fejedelem is tudta, mit tesz, amikor népét Krisztus igájába hajtotta. Szent István ezt nem egyszerűen politikai kényszerűségből tette, hanem meggyőződésből. Szent volt, aki az első magyar szent családdal megmutatta az örök érvényű utat: az evangéliumot. Számunkra egyetlen menedék van: visszatérni a megélt evangéliumhoz. Ezt akkor is vállalni kell, ha szembe kell szállni a téves korszellemmel. Alphonse-Marie Ratisbonne atya sírján ez áll: „Mária fia nem veszhet el.” Mi, magyarok pedig bizakodva tekintünk fel a Magyarok Nagyasszonyára: „Mária országa nem veszhet el!”

– Márton Áron személyéről rendeznek konferenciát Csíkszentdomokoson augusztus 24–25-én. Miben ragadható meg a boldog emlékű püspök üzenete a mai kor katolikusai számára?

– Isten szolgája, Márton Áron hitvalló püspök már az 1949-es csíksomlyói búcsún fehér lovon vonult be a legendák világába. Már életében a katolikus papság, a keresztény hitvallás és a nemzeti öntudat élő eszményképe volt. Mindenki föltekintett rá, mert úgy tudta megvallani hitét és nemzetiségét, hogy abból minden keresztény és minden erdélyi nemzet is meríteni tudott. Elítélt minden totalitárius rendszert: a szószékről tiltakozott a zsidók deportálása ellen, és börtönt viselt egyházhűségéért a kommunista időkben. Nem ismert kompromisszumot, és rabtartói is kénytelenek voltak elismerni emberi nagyságát.

Márton Áron püspök örök üzenete az örökké fiatal evangélium: hűség a keresztségi fogadásokhoz minden körülmények között, ha kell, a vértanúság árán is.
Időszerűségét mutatja, hogy az utóbbi időben felgyorsult boldoggáavatási pere. Mindenütt szobrot, emléktáblát állítanak neki, intézményeket, utcákat neveznek el róla. Már három múzeum, emlékszoba is hirdeti nagyságát, közvetíti üzenetét kortársainknak, és dokumentumfilmeket forgatnak róla, hogy tanítását közkinccsé tegyék. Az évek múlnak, a távlat nő, de Márton Áron nagysága egyre inkább kimagaslik, és megvilágítja a jövőbe vezető utunkat.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .