A John Lennon-történet

Da­lai te­le vol­tak fáj­da­lom­mal és re­mén­­nyel. Dal­szö­ve­ge­i­ben vá­gya­it, a hír­név árny­ol­da­la­it és az ak­tu­á­lis po­li­ti­kai-tár­sa­dal­mi kér­dé­sek­ről al­ko­tott vé­le­mé­nyét is meg­fo­gal­maz­ta. A já­ték­film­ben a ze­nész (Philip McQuillan) éle­té­nek ti­zen­hat­tól hu­szon­négy éves ko­rá­ig tar­tó sza­ka­szát kö­vet­het­jük nyo­mon: azt az idő­sza­kot, amely­ben egy fé­lénk ka­masz fiú el­in­dult a vi­lág­hír­név fe­lé.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .