A hűség elismerése

Fotó: Merényi Zita

 

Pásztor Győző kanonok, dabas-sári plébános vehette át február 25-én a pesti megyeháza dísztermében a Parma fidei – Hit pajzsa elnevezésű díjat, amelyet a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódva immár tizenhatodik alkalommal adtak át.A díjat Gyurkovics Tibor író és ­Horváth Béla egykori kisgazda politikus alapította 2002-ben.
Az ünnepség elején Horváth Béla köszöntötte a megjelenteket: a kitüntetett mellett Spányi Antal székes­fehérvári megyés püspököt, Bolberitz Pál professzort, a 2002-es díjazottat, a kuratórium tagját, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspököt, Varga ­Lajos segédpüspököt, aki Beer Miklós váci püspök képviseletében vett részt a díjátadón, Balás Béla kaposvári megyés püspököt, a tavalyi díjazottat, Szabó Istvánt, Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnökét, Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízottat, valamint az ünnepségen részt vevő papokat, szerzeteseket, Dabas közéleti vezetőit és a település sok-sok megjelent lakosát.
Horváth Béla több érsek és püspök üdvözletét tolmácsolta Pásztor Győzőnek, így Ternyák Csaba egri és Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsekét is. Beszédében elmondta, a díjátadók sorában első alkalommal fordul elő, hogy Mádl Dalma asszony betegsége miatt nem tud részt venni az ünnepségen.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott azzal kezdte beszédét, hogy fiatal kora ellenére nem tud elfogulatlanul szólni az emléknapról és az ünnepeltről. Mint mondta, nehéz objektívnek, távolságtartónak maradnia, Pásztor Győző személye ugyanis állásfoglalásra, véleménynyilvánításra késztet mindenkit. A kormánymegbízott hangsúlyozta, személyesen csak rövid ideje ismeri a kitüntetésben részesülő dabas-sári plébánost, ám lelki értelemben már mintegy negyedszázada. Hiszen az 1990-es évek első felében az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – melynek ő is hallgatója volt akkor – hatalmas felzúdulást váltott ki a dabas-sári plébános döntése: egyházi iskolát akar indítani a településén. Az akkori jogászhallgató társai tiltakoztak, mert mint mondták: „Dabas-Sáriban az Egyház visszaköveteli az iskolát, aminek az lesz a következménye, hogy mindenkit erőszakkal keresztvíz alá akarnak majd tartani.” Tarnai Richárd elmondta: a tolerancia, a liberalizmus, a másság bajnokai a nekik ellentmondó hallgatókat maradinak, konzervatívnak nevezték. Pásztor Győző azonban soha nem hátrált meg. Vállalta, ha kellett, a küzdelmet, a konfrontációt, ha pedig a csendes kiállást tartotta célravezetőnek, akkor azt.
A Hit pajzsa-díj a hűség díja is. A hűségé, amely manapság nem divatos fogalom. Az alapítók egy pajzsot adnak át a díjazottnak: e mögé azok az emberek sorakozhatnak fel, akik életük során tanúbizonyságot tettek embertársaik, Egyházuk és Isten iránti hűségükről. Ezért veheti át a kuratórium döntése alapján Győző atya is a kitüntetést – zárta köszöntőjét Tarnai Richárd.
Laudációjának elején Bolberitz Pál professzor Márai Sándort idézte: „A bukott kommunista rendszer képviselői ideológiájukról könnyen lemondanak, de a pénzről nem.” Hozzátette: az 1933-ban, Újpesten született Pásztor Győző mindezt többször megtapasztalhatta élete során. 1951-től az ELTE Természet­tudományi Karán matematika–fizika szakon tanult, tanári diplomát szerzett. Néhány esztendőn át tanított, ám közben kispapnak jelentkezett a váci püspöknél. Egerben végezte teológiai tanulmányait, majd 1961-ben pappá szentelték. A pártállam egyházügyi hatósága megtiltotta Pásztor Győző püspökének, hogy lelkipásztori beosztásba helyezze őt, ezért néhány esztendőn keresztül vízóra-leolvasóként dolgozott. Amikor a politikai hangulat enyhült a Vatikánnal szemben, elhelyezték a Váci egyházmegye legtávolabbi helyére, ahol nagy buzgalommal végezte lelkipásztori munkáját. Néhány áthelyezés után, 1981-ben került plébánosnak Dabas-Sáriba, ahol azóta is szolgál.
Pásztor Győző kanonokot hivatás­tudata, szolgálata okán megbecsülés övezi a városban. Következetessége, kötelességtudata hívei és a többi lelkipásztor elismerését is kivívta. Mindig szívügyének tekintette az ifjúság formálását, nevelését. Ezért is volt fontos számára, hogy 1993-ban elindítsa a Szent János Katolikus Általános Iskolát.
A Hit pajzsa-díjat, Madarassy ­István ötvösművész alkotását Spányi Antal püspök adta át a kitüntetettnek. Az oklevelet Bolberitz Páltól, a Herendi Porcelánmanufaktúra különdíját, a Jó Pásztor-szobrot pedig Horváth Bélától vehette át Pásztor Győző.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .