A Biblia üzenete

Ha szívből akarunk felelni és egyszerű szavakkal fogalmazni, a századossal a kereszt tövében ki kell mondanunk: „Ez valóban az Isten Fia!” (Mt 27,54), vagy a hívő-hitetlen Tamással az utolsó vacsora termében: „Én Uram, én Istenem!” (Jn 20,28). Szent Ferenc lángoló lelkesedésével is válaszolhatunk: „Jézus az Istenem és mindenem.”

A népek apostolával, Szent Pállal valljuk: „Krisztus? Isten ereje és bölcsessége” (1Kor 1,23), „Krisztus bölcsességünkké, megigazulásunkká és megváltásunkká lett” (1Kor 1,30). Ebben van minden, amiben hiszünk.

Ő a mi bölcsességünk. Az emberi lélek hatalmas erővel vágyakozik az igazság után, ami biztonságot és világosságot, útirányt mutat számára. Az igazság keresésében, megismerésében, hittel való elfogadásában Jézus a mi bölcsességünk. Bölcsnek lenni több, mint tudni.

Jézus egyénisége és példamutatása, meghirdetett örömhíre támpontot, útirányt jelent az élet útvesztőjében. Merre menjek, hogyan éljek, hová tartok? E kérdésekre csak ő ad egyértelmű választ. Jézus a megigazulásunk. A keresztségben és minden szentség vételében meghaltunk a régi embernek, és Jézusban új emberként új életre támadtunk.

Jézus él bennünk az örök élet ígéretével és reménységével. Ő számunkra út a mennyei Atyához, a mennyország kapuja. Ő a megszentelődésünk. Szüntelen szellemi és lelki fejlődésre van szükségünk, hogy mi is elmondhassuk Szent Pál hitvallását: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). Ez nem más, mint lelki életünk fejlődése, hogy Jézus minél tökéletesebben sugározzon belőlünk. Jézus a megváltásunk. Ő életünk értelme, célja és megváltása e földi, halandó és tűnő, mulandó életben. Mindenütt és mindenben Krisztust kell megtalálnunk, mert ő az alfa és ómega. A kezdet és a vég.

Ki nekem Jézus Krisztus? A kérdésre így adott választ Tolnay Klári: „Jézus a titkom, erőm, bűntudatom, kegyelmem és feltámadásom.” Weöres Sándor: „Azért írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonosságot Jézussal bennem és másokkal.” Vas István: „Jézus életem minden fontos eseményében és gondolatában ott van.” Bárdos Lajos: „Jézus? Az igaz életre vezető út.” Bulla Elma: „Jézusi törvények? Ma is érvényesek. Ezek mindennél többet jelentenek.” Gyurkovics Tibor: „Szenvedni tudni kell. Jól kell tudni szenvedni. Így csak Jézus tud. Ezt nevezik számomra megváltásnak.” Ignácz Rózsa: „Jézus? Az Imitatio Christi (Krisztus követése) számomra gyötrelmesen nehéz. Mensáros László: „Jézust nem történelmi személynek vagy szimbólumnak tartom, hanem egy állandó bennem élő valóságnak.” Nemes Nagy Ágnes: „Jézus-kép előttem a végtelen eszme kézfogása a mulandóságunkkal és a múlhatatlansággal.” Öveges József: „Keresztre feszített Jézus, jöjjön el a Te országod, ahol egymást szerető, boldog emberiség bírja ezt a gyönyörű Földet.” Mécs László: „Amikor verseket kezdtem írni, minden versírás előtt imádkoztam, igen, Jézus írjon és beszéljen belőlem.”

Ma ki volt nekem Jézus Krisztus?

Legyen szívvel-lélekkel kimondott hitvallásunk a mai nap szentje, X. (Szent) Piusz pápa jelmondata: „Mindent megújítani Krisztusban!” – hogy minden új életre keljen benne. Hisszük és reméljük, hogy vele együtt majd egy boldog örök életre!

 

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .