A Biblia üzenete A tékozló fiú története Jézus talán leggyönyörűbb példabeszéde. Így is nevezték: „ ...
Szerzetesség és liturgia A kápolna, ahol szolgálok, és ahol a Budapesten élő bencések imádkoznak, e ...
Görögkatolikus lelkiség „Jertek, hívek, a megfoghatatlan csodát szemlélve boruljunk le a Kereszt ha ...
A hét szentje A női karrier nem a modern kor terméke. A mai társadalmunk „ideális ellentéteként" el ...
A biblia üzenete Krisz­tus kö­ve­té­se – ez ma­ga a ke­resz­tény lét­mód. Hin­ni nem egy­sze­rű­en ...
Szerzetesség és liturgia A li­tur­gi­á­ban na­gyon fon­to­sak a kü­lön­fé­le szol­gá­la­tok, és az ...
Görögkatolikus lelkiség Az egyház az élet pártján áll. Az emberi életet nemcsak a születésétől, han ...
A hét szentje „Két néger már kihűlőfélben volt, közelebb a halálhoz, mint az élethez, szinte érveré ...
60 / 240Első...596061...120180240...Utolsó