Ha egy ren­de­ző élet­raj­zi film ké­szí­té­sé­re vál­lal­ko­zik, mun­ká­ja egy je­len­tős ré­szét m ...
Heinrich Böll (1917—1985) No­bel-dí­jas né­met író, mű­for­dí­tó de­cem­ber 21-én szü­le­tett Köln­b ...
Szín­há­zi já­ték (2001)   Mo­son­ma­gya­ró­vá­ron em­lék­szo­ba meg­nyi­tá­sát ter­ve­zik, a ...
Az este bokra csendben ég,Lehull a gally parázsa.Tótágast áll a csöpp legényA tegnap hamujában.
Éjfélre jár.Se hold, se csillag.Nem vezetnek patkónyomok,Tapogatom a sűrű csöndet:Eddig a sötét, inn ...
ajándék éjbentó tükrét bezúzófényes kavics
Foszló hús – zivatarok bűzétpárnámba fojtom sírásommal, slapos kavicsom lefelé fordítom;szív alakú l ...
Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2006)   El­jut­tat­ni a krisz­tu­si üze­ne­tet azok­hoz, akik még ...
180 / 388Első...60120...179180181...240300360...Utolsó