Ame­ri­kai ro­man­ti­kus film­drá­ma (1993)   Mi fog­lal­koz­tat­ja Gilbertet, egy po­ros ame ...
Kéz­jegy. Ma­gyar port­ré­film (2006)   A Kos­suth-dí­jas, ér­de­mes mű­vész Cser­hal­mi Györ ...
Né­met té­vé­film (2008)   A film fő­hő­se, az au­tó­bal­ese­te után a ze­nei élet­be vis­­sz ...
Sze­rel­mes föld­rajz. Ma­gyar is­me­ret­ter­jesz­tő ma­ga­zin (2006)   A ta­valy el­hunyt ne ...
Ma­gyar víg­já­ték (1979)   Reg­ős Ben­de­gúz (Ol­vasz­tó Im­re) tíz év kö­rü­li, szó­ki­mon­ ...
A Kecs­ke­mé­ti Ka­to­na Jó­zsef Szín­ház elő­adá­sa (2011)   Bol­dog II. Já­nos Pál pá­pa­sá ...
Ame­ri­kai—né­met ak­ció­film (2004)   Ma­nap­ság ugye el­kép­zel­he­tet­len len­ne az éle­tü ...
Ma­gyar ma­ga­zin­mű­sor (2012)   A té­li er­dőt já­rom. Né­zem a fá­kat, a bok­ro­kat, s ar­ ...
180 / 372Első...60120...179180181...240300360...Utolsó