Hongkongi film (2004)   Van­nak a film­gyár­tás­nak olyan meg­ha­tá­ro­zó alak­jai, akik­nek ...
Egy óra Csoóri Sán­dor­ral Ma­gyar do­ku­men­tum­film (2010)   Az 1930-ban, a Fej­ér me­gyei ...
Ame­ri­kai—német bűnügyi film (2002)   Eli Wurman (Al Pacino) új­ság­író­ként ab­ból él, hogy ...
Beszélgetés Alföldy Jenő irodalomtörténésszel     A XX. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom eg ...
Arisz­to­pha­nész Ma­da­rak cí­mű víg­já­té­ká­ban két athé­ni fér­fiú, Euelpidész és Peiszthetairos ...
Hos­­szú az út ha­za­fe­lé, kü­lö­nö­sen ak­kor, ha az if­jú lé­lek a vi­lág­tól meg­szé­dül­ten min ...
Magyar ismeretterjesztő film     Már utol­só fá­zi­sá­ba ért a Mariazell és Ma­gyar­or­ ...
Kanadai-angol-amerikai akciófilm (2005)     Ha­rag­szunk a me­te­o­ro­ló­gu­sok­ra, ha ...
120 / 356Első...60...119120121...180240300...Utolsó