Mindszenty bíboros utolsó főpásztori levele papjaihoz - Június 19-én nyitja meg XVI. Benedek pápa a ...
Pápai részvét a francia repülőszerencsétlenség miatt - A Szentatya táviratban fejezte ki részvétét a ...
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő (Június 15. ) - IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga ...
Gerő Éva Terézia testvér - „Egyéves sem voltam, mikor édesapám meghalt, egy bátyám volt. Édesanyám m ...
Az eső áztatta hegyoldalon sietve igyekeztem a kápolna felé. A vasárnap délutáni csöndben távolinak ...
„Június 7-én, Szentháromság vasárnapján 82. alkalommal rendezték meg a székesfehérvári egyházmegye z ...
Százötven éve hunyt el az arsi plébános - Szerény képességekkel rendelkezett, de szíve bölcs volt és ...
A papság éve következik - Krisztus hűsége, a papok hűsége – ez a mottója a papságnak szentelt évnek, ...