Kántorok és sekrestyések találkozója Nyíregyházán - A papság évében a debrecen-nyíregyházi egyházmeg ...
Hírek a győri egyházmegyéből - A győri egyházmegye oktatási intézményeinek idén kétszázhúszmillió fo ...
Együttmükődési megállapodást kötöttek a főiskola fenntartóival - Az Árpád-házi Szent Margitról nevez ...
Keresztény pedagógusok konferenciája - Tehetséggondozás a mindennapok gyakorlatában címmel tartottak ...
Ülésezett a szalézi tartományi káptalan - A szalézi rend szabályzata alapján minden tartományban ált ...
Húszéves a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat - A Szent Jeromos Bibliatársulat megalapítására 19 ...
A Seminarium című folyóirat 2009/2-3. száma fontos statisztikai adatokat tett közzé az 1997 és 2007 ...
Európai uniós pályázaton nyert támogatásból turisztikai fogadóközpont kialakítása van folyamatban a ...