Ifjúsági és lelkigyakorlatos központ lesz a búcsújáró hely Andocsra, a jeles somogyi búcsújáró hely ...
A varsói fakereszt áthelyezése A lengyelek háromnegyede megelégedéssel fogadta, hogy a cserkészek á ...
Pápai levél a sokkoló hírekre? „XVI. Benedeket mélyen érintik a belgiumi egyház sokkoló pedofilügye ...
Bodajk főbúcsúja Bodajkon, a Segítő Szűzanya ősi zarándokhelyén szeptember 12-én, vasárnap, 10.30-k ...
Moamer Kadhafi olaszországi kijelentéséről Nagy visszhangot keltettek az észak–afrikai Líbia vezető ...
Böjt- és ima­nap Szí­ria és a vi­lág bé­ké­jé­ért Fe­renc pá­pa böjt- és ima­na­pot hir­de­tett Szí ...
Éve­kig egy kunhegyesi plé­bá­ni­án őriz­ték Hos­­szú éve­ken át egy kunhegyesi plé­bá­ni­án őriz­t ...
Mo­to­ros za­rán­dok­la­tot ren­dez­tek a pá­lo­sok au­gusz­tus 28-a és szep­tem­ber 1-je kö­zött És ...